Towarzystwo Naukowe w Toruniu

CANpernicus

Towarzystwo Naukowe w Toruniu objęło patronatem honorowym projekt CANpernicus

CANpernicus to projekt naukowy licealistów z Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Uczniowie w ramach konkursu CanSat pracują nad budową mini-satelity, który ma przeprowadzić pomiary i eksperymenty spadając z wysokości kilkuset metrów.

CanSat jest europejską inicjatywą ESERO - projektu edukacyjnego finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. W trakcie jego trwania uczestnicy w 3-8 osobowych drużynach pracują nad budową sondy o rozmiarach puszki do napoju, składają raporty dotyczące postępów, jednocześnie ucząc się pracy w koordynowanym zespole. Satelita ma za zadanie dokonać pomiarów temperatury i ciśnienia w atmosferze, a także nawiązać łączność ze stacją naziemną za pomocą komunikacji radiowej. Drużyna CANpernicus podjęła się dodatkowo również nieco bardziej skomplikowanych misji (m. in. nawigacji puszką za pomocą GPS, zbadania trajektorii lotu, lądowania w wyznaczonym miejscu i wielu innych). Zależy im również, aby poza pracą w szkole nad samą konstrukcją wyjść z projektem CANpernicus na zewnątrz - pokazać swoją pasję, podzielić się tym, co robią. Dlatego prowadzą fanpage “CANpernicus” na portalu Facebook.com - dokumentują tam ich codzienną pracę.

Pierwszy raport, złożony przez uczniów w listopadzie, został oceniony przez komisję na 96% możliwych punktów. Jest to wynik pracy siedmioosobowej drużyny, na którą składają się ludzie z pasją, ale przede wszystkim - z doświadczeniem. Są wśród nich stypendyści Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego, Pasjopolis, programu “Zdolni z Pomorza”, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Uczniowie pochodzą z różnych miejsc w Polsce (nie tylko z Torunia, ale i spod Poznania czy z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Razem tworzą zgrany i entuzjastyczny zespół, który ciężko pracuje, aby osiągnąć sukces.

Na wykonanie mini-satelity mają czas do połowy kwietnia, kiedy odbędzie się finał - testy urządzeń skonstruowanych przez 10 najlepszych drużyn w Polsce.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: