Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Księgi rachunkowe średniowiecznego Torunia

znaki_strona_www.png

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Projekt: „Księgi rachunkowe średniowiecznego Torunia - edycje źródłowe wraz z analizą
kodykologiczną”

Dofinansowanie:

848 580,00 zł

Całkowita wartość:

848 580,00 zł

Data podpisania umowy:

Luty 2023

 

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie edycji (drukowanych oraz w formie elektronicznej) ksiąg rachunkowych: czynszowych, kamlarii i wybranych urzędów średniowiecznego Nowego i Starego Miasta Torunia, które są przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu. Niemniej istotne będzie dokonanie na podstawie tych ksiąg, a także dalszych źródeł analizy struktury społecznej miasta Torunia od XIV do pocz. XVI w. W planowanych badaniach szczególny nacisk zostanie położony na wybrane kwestie związane z funkcjonowaniem rachunkowości miejskiej. Zgromadzony materiał źródłowy pozwoli również na przedstawienie charakteru udziału Torunia w wojnie trzynastoletniej. Istotnym elementem badań będzie także przeprowadzenie studiów prozopograficznych nad osobami występującymi w opracowywanych księgach. Planowane do wydania przekazy źródłowe będą potwierdzały, jak bardzo ważny był to okres nie tylko dla historii Prus, ale i państwa polskiego.

Projekt realizowany jest w latach2023‒2028 przez zespół w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (kierownik grantu), prof. dr hab. Janusz Tandecki, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Janusz Bonczkowski, dr Michalina Duda i dr Mateusz Superczyński.
 

cropped-naglowek1.jpg

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: