Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Wydziały i komisje

 

Wydział I - Historyczny

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK,
zastępca: vacat,
sekretarz: dr Julia Możdżeń

Komisja Historyczna

działalność zawieszona

Komitet Redakcyjny Wydziału I
prof. dr hab. Jerzy Dygdała,
prof. dr hab. Andrzej Kola

Rada Redakcyjna i Komitet Redakcyjny "Zapisek Historycznych".

 

Wydział II - Filologiczno-Filozoficzny

Przewodniczący: dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK,
zastępca: vacat,
sekretarz: dr hab. Radosław Sioma

Komisja Filologiczna
Przewodniczący: dr hab. Bogdan Burdziej,
sekretarz: dr Joanna Kamper-Warejko

Komisja Filozoficzna
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski,
sekretarz: mgr Mirosław Michalski

Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa
Przewodniczący: dr hab. Elzbieta Pilecka,
sekretarz: dr Juliusz Raczkowski

Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
Przewodniczący: dr hab. Ewa Głowacka,prof. UMK
sekretarz: dr Małgorzata Kowalska

Komitet Redakcyjny "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego"
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Szarmach,
członkowie: prof. dr hab. Krystyna Jakowska, prof. dr hab. Krystyna Kallas, dr hab. Michał Woźniak

 

Wydział III - matematyczno-przyrodniczy

Przewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk
sekretarz: prof. dr hab. Rajmund Przybylak

 

Wydział IV - Prawny

Przewodniczący: dr Anna Tarnowska,
zastępca: prof. dr hab. Zbigniew Naworski,
sekretarz: dr Tomasz Kucharski


Komitet Redakcyjny "Studia Iuridica"

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Głuchowski,
członkowie: prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

Wydział V - Teologiczny

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
zastępca: ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
sekretarz: ks. prof. dr hab. Jan Perszon

 

Wydział VI - Ekonomii i Biznesu

Przewodniczący: dr Ilona Pietryka
zastępca: dr Maria Kola-Bezka
sekretarz: mgr Joanna Pomaskow

 

Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu

Jedną z wybitnych postaci związanych z polskim pamiętnikarstwem jest Jakub Wojciechowski. Ten wielki pamiętnikarz pozostawił po sobie dokument, o którym Tadeusz Boy-Żeleński napisał: (…) Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z jedną z niewielu książek, która zostanie. Sam o tym nie wiedząc Jakub Wojciechowski już osiągnął to , o czym wielu pisarzy marzy nadaremnie; stał się klasykiem. Już dziś książka jego ma wartość co najmniej „Pamiętników Paska”, a może o tyle wyższą, że mając urok jakoby starego pamiętnika, mówi nam o najbardziej interesującej naszej współczesności. („Kurier Polski” 1931 nr, 222)

Historię pamiętnikarstwa współczesnego przybliża nam prof. Bronisław Gołębiowski w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi Pilawskiemu z dn. 27 kwietnia 2009, (SGH w Warszawie – Przegląd), a także dr Dariusz Wierzchoś w artykule „Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy Archiwum…”.                                          


Kierując się mottem: "Ocalić Przeszłość od zapomnienia", Komisja pragnie przyczynić się do upamiętniania ludzi wraz z przejawami ich działalności.


Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa swoje cele zamierza realizować poprzez:

a) Gromadzenie zbiorów w formie pamiętników i wspomnień.
b) Zbieranie świadectw historii i działalności ludzkiej.
c) Przyczyniać się do utrwalenia wiedzy zawartej w dokumentach.
d) Utrwalanie zebranego materiału w formie drukowanej jak i elektronicznej.
e) Zachęcanie do spisywania wspomnień i pamiętników poprzez rozmowy osobiste a także poprzez apele w formie publikacji.
f) Organizowanie konkursów pamiętnikarskich.
g) Propagowanie idei pamiętnikarstwa.
h) Wydawanie publikacji związanych z działalnością Komisji w formie książek i artykułów, przy pomocy i wsparciu Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
 

Pamiętnikarstwo przy TNT w Toruniu, które powstało w 2012 r., ma na swoim koncie kilkanaście artykułów autorstwa koleżanki Sylwii Dullin opublikowanych w Albumie rodzinnym w „Nowościach”, a także następujące; Krystyna Łakomska, Janina Maria z Fitowskich Przybyłowa (1892-1975), polonistka, bibliotekarka. [w:] „R.Tor.” 39: Toruń 2012; Maria Pancierzyńska, Obóz „Szmalcówka” przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. [w:] „Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków.” Pro Libris. Zielona Góra, 2012; Łukasz Żywek Nowe nabytki w Muzeum Niepodległości związane z Powstaniem Styczniowym [w:] „Niepodległość i Pamięć” R. 20: Warszawa, 2012. Wymieniony wyżej  artykuł, jest wynikiem współpracy Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Toruniu z Muzeum Niepodległości w Warszawie.  Krystyna Łakomska, w art. Dziadek walczył w powstaniu. Autentyczne zdjęcia powstańców styczniowych w Muzeum Niepodległości i w naszym Albumie. („Nowości” 13. 04. 2013), prezentuje autentyczne zdjęcia uczestników powstania styczniowego zesłanych na Sybir. Ten niezwykły zbiór w liczbie 22 fotografii, przetrwał 150 lat w rodzinie Pani Zofii Wiśniewskiej, wnuczce powstańca Henryka Wiśniewskiego. Pani Zofia Wiśniewska, przekazała osobiście rodzinne pamiątki do Muzeum Niepodległości w siedzibie TNT w Toruniu. Sylwia Dullin, w art. Prababcia Paulina i powstańcy („Nowości” 13. 04. 2013), wspomina swoją prababcię Paulinę Winiarską. Przed 75 laty, w listopadzie 1938 roku, kiedy zmarła, ówczesne gazety pisały o Niej, jako ostatnim uczestniku powstania styczniowego na Pomorzu. Sylwia Dullin, przekazała także do Muzeum Niepodległości w Warszawie pamiątki rodzinne. Patriotyczny pierścionek prababci (z koroną i herbami, polskim orłem i litewską pogonią), a także album zdjęć z pogrzebu Pauliny Winiarskiej, którą pożegnano z  wojskowymi honorami. 

 

W ramach działalności  Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa  przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu opublikowano:

Sylwia Dullin, Mój rodowód (XVIII-XXI wiek). Toruń, 2014.

 Wspomnienia rolników ziemi chełmińskiej.  Rodziny Łęgowskich i Semrau. Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina. Toruń, 2014

 

Nasze zamierzenia  przedłożone  do realizacji:

Krystyna Łakomska, Od powstania styczniowego po dzień dzisiejszy.  Wspomniena Torunianek.

Urodzone przed wojną, przeżyły obozy wywózki na” roboty” i łagry. Powojenne wspomnienia są nie mniej ciekawe i nie pozbawione dramatu.

Jan Dunun-Karwicki  h. Łabędź (1881-1959), (rękopis). Potomek uczestnika Sejmu Wielkiego, ostatni właściciel   rodzinnego majątku w Połonnem. Człowiek o bogatym życiorysie zawodowym,  mdz. innymi prokurent polskiego radia w Londynie w okresie między wojennym. Po wojnie dyrektor cukrowni w Żurawinie na tz. „ziemiach odzyskanych”. Pod koniec swojego życia, pracował jako robotnik fizyczny, a  „emerytura pobierana po podwyżce, łaskawie uchwalonej przez sejm, wynosiła wartość  4 kg. grzybów…,”(cyt .J.D-K)

 

Przewodnicząca Komisji: mgr Krystyna Łakomska

krystyna.lakomska@wp.pl

tel: 56/  66 14 797

kom. 664 166 216

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: