Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Wydziały i komisje

 

Wydział I - Historyczny

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK,
zastępca: vacat,
sekretarz: dr Julia Możdżeń

Komisja Historyczna

działalność zawieszona

Komitet Redakcyjny Wydziału I
prof. dr hab. Jerzy Dygdała,
prof. dr hab. Andrzej Kola

Rada Redakcyjna i Komitet Redakcyjny "Zapisek Historycznych".

 

Wydział II - Filologiczno-Filozoficzny

Przewodniczący: vacat,
zastępca: vacat,
sekretarz: dr hab. Radosław Sioma

Komisja Filologiczna
Przewodniczący: vacat,
sekretarz: dr Joanna Kamper-Warejko

Komisja Filozoficzna
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski,
sekretarz: mgr Mirosław Michalski

Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa
Przewodniczący: dr hab. Elzbieta Pilecka,
sekretarz: dr Juliusz Raczkowski

Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
Przewodniczący: dr hab. Ewa Głowacka,prof. UMK
sekretarz: dr Małgorzata Kowalska

Komitet Redakcyjny "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego"
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Szarmach,
członkowie: prof. dr hab. Krystyna Jakowska, prof. dr hab. Krystyna Kallas, dr hab. Michał Woźniak

 

Wydział III - matematyczno-przyrodniczy

Przewodniczący: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
sekretarz: dr Andrzej Araźny

 

Wydział IV - Prawny

Przewodniczący: dr Anna Tarnowska,
zastępca: prof. dr hab. Zbigniew Naworski,
sekretarz: dr Tomasz Kucharski


Komitet Redakcyjny "Studia Iuridica"

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Głuchowski,
członkowie: prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

Wydział V - Teologiczny

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
zastępca: ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
sekretarz: ks. prof. dr hab. Jan Perszon

 

Wydział VI - Ekonomii i Biznesu

Przewodniczący: dr Ilona Pietryka
zastępca: dr Maria Kola-Bezka
sekretarz: mgr Joanna Pomaskow

 

Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu

Jedną z wybitnych postaci związanych z polskim pamiętnikarstwem jest Jakub Wojciechowski. Ten wielki pamiętnikarz pozostawił po sobie dokument, o którym Tadeusz Boy-Żeleński napisał: (…). „Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z jedną z niewielu książek, która zostanie. Sam o tym nie wiedząc Jakub Wojciechowski już osiągnął to , o czym wielu pisarzy marzy nadaremnie; stał się klasykiem. Już dziś książka jego ma wartość co najmniej „Pamiętników Paska”, a może o tyle wyższą, że mając urok jakoby starego pamiętnika, mówi nam o najbardziej interesującej naszej współczesności”. („Kurier Polski” 1931 nr, 222)

Historię pamiętnikarstwa współczesnego przybliża nam prof. Bronisław Gołębiowski w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi Pilawskiemu z dn. 27 kwietnia 2009, (SGH w Warszawie – Przegląd), a także dr Dariusz Wierzchoś w artykule „Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy Archiwum…”

Kierując się mottem: "Ocalić Przeszłość od zapomnienia", Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa, zachęca do spisywania wspomnień i pamiętników poprzez rozmowy osobiste a także poprzez apele w formie publikacji, a tym samym przyczynia się do upamiętniania ludzi wraz z przejawami ich działalności i  utrwala  wiedzę  zawartą  w  zgromadzonych dokumentach. Pamiętnikarstwo przy TNT w Toruniu, które powstało w 2012 r., ma na swoim koncie wydawnictwa książkowe i kilkanaście artykułów: 

W ramach działalności  Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa  przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu opublikowano:

 

Sylwia Dullin. Mój rodowód (XVIII-XXI wiek), Toruń 2014.

Wspomnienia rolników ziemi chełmińskiej(1851-2012). Rodziny Łęgowskich iSemrau. Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina, Toruń 2014.

Wspomniena torunianek. Losy kobiet związanych z Toruniem w XX wieku, opracowała Krystyna Łakomska, pod  red. Anny Krygier, Toruń 2017.

 

Krystyna Łakomska, „Janina Maria z Fitowskich Przybyłowa (1892-1975), polonistka, bibliotekarka: [w:] „R.Tor.” 39: Toruń 2012; Maria Pancierzyńska, Obóz „Szmalcówka” przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. [w:] „Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków.” Pro Libris. Zielona Góra, 2012; Łukasz Żywek Nowe nabytki w Muzeum Niepodległości związane z Powstaniem Styczniowym [w:] „Niepodległość i Pamięć” R. 20: Warszawa, 2012. Wymieniony wyżej  artykuł, jest wynikiem współpracy Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Toruniu z Muzeum Niepodległości w Warszawie. (dalej:) Krystyna Łakomska, „Dziadek walczył w powstaniu. Autentyczne zdjęcia powstańców styczniowych w Muzeum Niepodległości i w naszym Albumie” („Nowości” 13. 04. 2013), prezentuje autentyczne zdjęcia uczestników powstania styczniowego zesłanych na Sybir. Ten niezwykły zbiór w liczbie 22 fotografii, przetrwał 150 lat w rodzinie Pani Zofii Wiśniewskiej, wnuczce powstańca Henryka Wiśniewskiego. Pani Zofia Wiśniewska, przekazała osobiście w/w rodzinne pamiątki do Muzeum Niepodległości w siedzibie TNT w Toruniu. Sylwia Dullin opublikowała w: „Albumie Rodzinnym” - Nowości”, kilkanaście artykułów w tym art. „ Prababcia Paulina i powstańcy” („Nowości” 13. 04. 2013), gdzie wspomina swoją prababcię Paulinę Winiarską. Przed 75 laty, w listopadzie 1938 roku, kiedy zmarła, ówczesne gazety pisały o Niej, jako ostatnim uczestniku powstania styczniowego na Pomorzu. Sylwia Dullin, przekazała także do Muzeum Niepodległości w Warszawie pamiątki rodzinne. Patriotyczny pierścionek prababci (z koroną i herbami, polskim orłem i litewską pogonią), a także album zdjęć z pogrzebu Pauliny Winiarskiej, którą pożegnano z  wojskowymi honorami. Ostatni artykuł z cyklu prezentacji Sylwii Dullin w Albumie Rodzinnym .pt „Ważne, co było, ważne, co będzie. Z najlepszymi życzeniami na Nowy 2018 Rok” („Nowości 30 XII. 2018)

 

 
Nasze zamierzenia i opracowania:
 
 
1. "Królewianki" o swojej Szkole i sobie samych . Wspomnienia uczennic przedwojennego Liceum i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Toruniu, [ w opracowaniu: dr hab. Sylwia Grochowina].
 
2. Pamiętnik Jana Dunin-Karwickiego h. Łabędź. Potomek uczestnika Sejmu Wielkiego, rękopis, [ w opracowaniu: mgr Kamila Biernat (doktorantka)].
 
3. Przybysze na Pomorzu po 1945 r. Wspomnienia mieszkańców naszego regionu przybyłych z południowych stron Polski (okolice Nowego Targu i Orawy). [ w zamierzeniu: mgr Krystyna Łakomska]
4. Repatrianci przybyli ze Wschodu, (m innymi Wileńszczyzna i Minkowszczyzna) Polski (Galicji)  [w opracowaniu:]

Przewodnicząca Komisji: mgr Krystyna Łakomska

krystyna.lakomska@wp.pl 

tel: 56/  66 14 797

kom. 664 166 216

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: