Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Fontes Elbingenses. Źródła do dziejów średniowiecznego Elbląga

"Fontes Elbingenses. Źródła do dziejów średniowiecznego Elbląga – władza, normy, sieci społeczne, aktywność gospodarcza, komunikacja” to projekt edytorski, realizowany pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof. UMK.

Projekt realizowany jest w okresie 2022‒2027 przez zespół w składzie: dr Cezary Kardasz, prof. dr hab. Krzysztof Kopiński, dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK, dr Anna Maleszka i dr Mateusz Superczyński.
 
Celem projektu jest publikacja krytycznie opracowanych przekazów źródłowych pochodzących ze średniowiecznego Elbląga. Edycja źródłowa obejmie 23 przekazy źródłowe, stanowiące obecnie odrębne jednostki archiwalne. Znajdują się one w zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku. Są to różnego rodzaju produkty miejskiego piśmiennictwa pragmatycznego późnego średniowiecza. Dokumentują działalność władz miejskich w przestrzeni miejskiego samorządu w obrębie dwóch odrębnych gmin Starego i Nowego Miasta Elbląga, a przy tym pozwalają uchwycić różnorodne aspekty funkcjonowania obu tych ośrodków w XIV i XV stuleciu.

cropped-naglowek1.jpg

Ks_Lako.jpg

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: