Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515)

Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Opracowanie edytorskie i analiza treści

   Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie edycji (drukowanej oraz w formie elektronicznej) księgi ławniczej Starego Miasta Torunia z lat 1479-1515, która jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia, Kat. II, dz. IX, sygn. 4, rękopis liczy 522 strony. Niemniej istotne będzie dokonanie na podstawie tej księgi, a także na podstawie dalszych źródeł analizy struktury społecznej i gospodarczej miasta Torunia na przełomie XV i XVI w. Okres, w którym była prowadzona księga, jest bardzo ważny nie tylko dla historii Prus, ale i państwa polskiego.

   W planowanych badaniach szczególny nacisk zostanie położony na analizę pogłębiającego się procesu jednoczenia mieszczaństwa pruskiego i Prus z Królestwem Polskim. Zgromadzony materiał źródłowy pozwoli również na przedstawienie znaczenia gospodarczego miasta Torunia na przełomie XV i XVI w. Istotnym elementem badań będzie więc przeprowadzenie studiów prozopograficznych nad osobami występującymi w księdze. Niemniej istotne będzie pytanie o środowisko intelektualne, w którym dzieciństwo spędził Mikołaj Kopernik.

   Należy podkreślić, że dotychczas zostały wydane drukiem trzy najstarsze księgi ławnicze Starego Miasta Torunia: Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428, wyd. K. Kaczmarczyk, Toruń 1936; Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456), wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki, cz. 1-2, Toruń 1992-1993; Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479), wyd. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2007. Opublikowana została również księga ławnicza Nowego Miasta Torunia: Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia (1387-1450), wyd. K. Ciesielska, Toruń 1973.

 Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: