Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Działalność upowszechniająca naukę

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od wielu lat prowadzi działalność upowszechniającą naukę (DUN). Realizowane projekty dofinansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W roku 2016 w ramach umowy nr 698/P-DUN/2016 realizowaliśmy następujące zadania:

  • Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika "Zapiski Historyczne", t. 81 (2016) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych
  • Publikacja i udostępnienie online kwartalnika Zapiski Historyczne, t. 81, zeszyty 1 - 4
  • Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 81, 2016, zeszyty 1 - 4
  • Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 81 za rok 2014 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne"
  • Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 21 (2016)

 

logo-mnisw-pl.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: