Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Ordines Militares

W dniach 25-28 września 2019 roku odbędzie się w Toruniu XX międzyanrodowa konferencja naukowa z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (OMCTH), organizowana przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK od 1981 r. Cykl ten poświęcony jest historii zakonów rycerskich na szerokim tle porównawczym i w różnych okresach historycznych (nie tylko w średniowieczu). Program konferencji OMCTH koncentruje się przede wszystkim wokół historii trzech wielkich zakonów: zakonu niemieckiego (Krzyżaków), zakonu rycerzy Świątyni (Templariuszy) i zakonu św. Jana (Joannitów), uwzględniane są jednak także dzieje mniejszych korporacji. Od 2003 r. do programu konferencji włączono „Forum Młodych Badaczy Zakonów Rycerskich”, w czasie którego magistranci i doktoranci przedstawiają swoje projekty badawcze z zakresu historii zakonów rycerskich.

Program konferencji do pobrania znajduje się tutaj.

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN), umowa nr 575/P-DUN/2019.

logo-mnisw-pl.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: