Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zarząd

Zarząd na lata 2021-2023

prof. dr hab. Andrzej Radzimiński - prezes
prof. dr hab. Mirosław Bochenek - wiceprezes
prof. dr hab. Krzysztof Kopiński - sekretarz generalny
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak - redaktor naczelny
dr Dariusz Piotrowski - skarbnik
prof. dr hab. Zbigniew Naworski - członek Zarządu
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska - członek Zarządu
prof. dr hab. Bogusław Dybaś - członek Zarządu

 

Zarząd na lata 2018-2020

prof. dr hab. Andrzej Radzimiński - prezes
dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK - wiceprezes
dr hab. Krzysztof Kopiński - sekretarz generalny
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak - redaktor naczelny
dr Dariusz Piotrowski - skarbnik
prof. dr hab. Zbigniew Naworski - członek Zarządu
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska - członek Zarządu
prof. dr hab. Roman Czaja - członek Zarządu

 

Zarząd na lata 2015-2017

prof. dr hab. Andrzej Radzimiński - prezes
prof. dr hab. Janusz Tandecki - wiceprezes
prof. dr hab. Roman Czaja - sekretarz generalny
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak - redaktor naczelny
dr Dariusz Piotrowski - skarbnik

dr n. med. Lech Bieganowski - członek Zarządu (1940 - 2017)
prof. dr hab. Zbigniew Naworski - członek Zarządu
prof. dr hab. Jan Kopcewicz - członek Zarządu

 

Zarząd w latach 2013-2015

prof. dr hab. Jan Kopcewicz - prezes
prof. dr hab. Janusz Tandecki - wiceprezes
prof. dr hab. Roman Czaja - sekretarz generalny
prof. dr hab. Władysław Sawrycki - redaktor naczelny
dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK - skarbnik
prof. dr hab. Zbigniew Naworski - członek Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński - członek Zarządu
prof. dr hab. Jacek Wijaczka - członek Zarządu

 

Zarząd w latach 2010-2012

prof. dr hab. Andrzej Woszczyk - prezes (1935-2011)
prof.dr hab. Czesław Łapicz - wiceprezes
prof.dr hab. Janusz Tandecki - sekretarz generalny
dr hab. Mirosław Bochenek - skarbnik
prof.dr hab. Krzysztof Obremski - redaktor naczelny
prof.dr hab. Kazimierz Maliszewski - członek Zarządu
prof.dr hab. Andrzej Radzimiński - członek Zarządu
prof.dr hab. Daniela Szymańska - członek Zarządu

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: