Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Doskonała Nauka

Od 2020 r. Towarzystwo Naukowe w Toruniu aplikuje o dotacje w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała Nauka" w dwóch modułach - "Wsparcie monografii naukowych" oraz "Wsparcie konferencji naukowych".

Dotychczas zrealizowane projekty:

2020: Wydanie pracy "Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu”

Publikacja lustracji królewszczyzn (starostw) dawnego województwa kaliskiego z 1789 r.

2021: Organizacja XXI Konferencji z cyklu "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica"

 

Projekty w trakcie realizacji:

2021-2022:

2021-2022:

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: