Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Awataryzacja człowieka - aktualne problemy i nowe wyzwania

TNT zaprasza na wykład mgr Bartosza Kuczyńskiego "Awataryzacja człowieka - aktualne problemy i nowe wyzwania", który odbędzie się we wtorek 9 maja o godz. 18:00 w sali kolumnowej TNT.
 
Podczas kolejnego wykładu z cyklu "W Towarzystwie Młodych Naukowców" gość z Olsztyna, mgr Bartosz Kuczyński, zabierze nas do świata rozważań filozoficznych, prowokowanych rozwojem nowoczesnych technologii i cyfrową obecnością w ich przestrzeni człowieka.
 
Wzrost znaczenia technologii cyfrowych w codziennym życiu skłania do poszukiwań koncepcji, w których akcentowano by ten aspekt ludzkiej egzystencji. Przedmiotem wystąpienia będzie awataryzacja, rozumiana jako proces uobecniania się człowieka pod postacią cyfrową w generowanej komputerowo przestrzeni. Horyzont badawczy wyznaczają przy tym trzy główne pytania: na ile wyzwania związane z awataryzacją są bezprecedensowe, nowe? Na ile mamy już dziś do czynienia z „nowym człowiekiem”, a na ile nowy jest jedynie kontekst, w którym człowiek funkcjonuje? Jakie perspektywy na przyszłość człowieka wyznacza awataryzacja? Wystąpienie ma na celu omówienie fenomenu awatarów oraz nakreślenie potencjalnych i aktualnych wyzwań związanych z pogłębiającą się partycypacją człowieka w cyfrowym świecie.
 
Bartosz Kuczyński, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach filozofia oraz analiza i kreowanie trendów. Zajmuje się badaniem zjawisk związanych z bytowaniem człowieka w sferze cyfrowej, aksjologicznymi i etycznymi wymiarami projektowania oraz analizą trendów. Zainteresowany tym, co z pogranicza antropologii, futurologii oraz filozofii techniki, przede wszystkim w warstwie symbolicznej i mitycznej współczesnej kultury.
 
Zapraszamy serdecznie!

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: