Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Posiedzenie Wydziału I TNT

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza na posiedzenie Wydziału I które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Część naukowa:

Wykład: dr hab. Tomasza Kempy, prof. UMK "Tolerancja i nietolerancja wyznaniowa we wczesnonowożytnym Wilnie" (UMK Toruń)

  1. Część administracyjna:

Zgłoszenie do druku pracy "Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich", t. 4: (maj 1536-wrzesień 1542), wyd. K. Kopiński, L. Lewandowska, J. Tandecki, Toruń 2017 (seria Fontes)

 

        Sekretarz                                                                          Przewodnicząca

       Wydziału I                                                                             Wydziału I

          (-) dr Julia Możdżeń                                              (-) Dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK  

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: