Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Atlas Historyczny Miast Polskich Tom I Prusy Królewskie i Warmia zeszyt 8 Toruń

Roman Czaja, Radosław Golba (red.)


Cena: 180,00 zł

dostępnych 50 sztuk

Informacje o wydaniu:

Wydawca: TNT
ISBN: 9788365127495
ISSN:
rodzaj oprawy: teczka
liczba stron: 97
waga: 2016 g

Pliki do pobrania

Dokument pdf

Opis/spis treści

Pierwszy zeszyt Atlasu poświęcony naszemu miastu ukazał się w roku 1996, w zeszycie 8 wykorzystano niepublikowane dotychczas źródła kartograficzne, obok programowych map rozwoju przestrzennego, topograficznej i edycji planu katastralnego z lat 1910-1915 zawiera też szereg map autorskich ilustrujących przemiany społeczno-gospodarcze miasta na przestrzeni wieków, a także liczne reprodukcje planów miasta od XVII po XX wiek.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: