Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Rozwój Czasopism Naukowych

znaki_strona_www.png

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

Rozwój Czasopism Naukowych

Dofinansowanie:

70 000,00 zł

Całkowita wartość:

70 000,00 zł

Data podpisania umowy:

Listopad 2022

Celem projektu jest utrzymanie tekstów publikowanych w czasopiśmie "Zapiski Historyczne" w międzynarodowym obiegu naukowym oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania na współczesne badania historyczne. Osiągnięciu tych celów służyć ma szereg działań, których większość zorientowana jest na zwiększenie obecności czasopisma w renomowanych międzynarodowych bazach gromadzących teksty publikowane w czasopismach oraz informacje o samych periodykach i ich politykach wydawniczych. Wymaga to dostosowania obecnej polityki wydawniczej i polityki otwartego dostępu czasopisma do aktualnych standardów i trendów przyjętych przez ogólnoświatową społeczność akademicką. Ponadto w celu zwiększenia umiędzynarodowienia czasopisma i jego atrakcyjności dla autorów i czytelników tak krajowych, jaki i zagranicznych przeprowadzona zostanie modernizacja strony internetowej czasopisma, a odpowiednie środki przeznaczone zostaną również na tłumaczenia i korekty tekstów w językach kongresowych (angielskim i niemieckim). W efekcie spodziewane jest podniesienie liczby autorów afiliowanych przy zagranicznych ośrodkach naukowych publikujących w "Zapiskach Historycznych", a także zwiększenie wskaźnika cytowań artykułów publikowanych w czasopiśmie zarówno w nauce polskiej, jak i międzynarodowej.

 

RCN.png 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: