Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Doktoranci w Polsce

znaki_strona_www.png

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

Nauka dla Społeczeństwa II

Projekt: "Doktoranci w Polsce – motywy wyboru kształcenia, przyczyny niepowodzeń, ścieżki rozwoju zawodowego”

Dofinansowanie:

717 217,20 zł

Całkowita wartość:

717 217,20 zł

Data podpisania umowy:

Listopad 2023

 

Celem projektu "Doktoranci w Polsce – motywy wyboru kształcenia, przyczyny niepowodzeń, ścieżki rozwoju zawodowego” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu współpracy z podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej poprzez stworzenie lepszych warunków do skutecznego kształcenia doktorantów na potrzeby rozwijającego się sektora badań i rozwoju.

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu odpowiedzą na pytanie o czynniki budujące (nie)atrakcyjność Szkół Doktorskich, przyczyny sukcesów (niepowodzeń) doktorantów oraz ich planowane ścieżki rozwoju zawodowego po obronie doktoratu. Bez młodych adeptów nauki – niezależnie gdzie są zatrudnieni – trudno, aby polska nauka stała się źródłem innowacji i motorem napędowym gospodarki.

Projekt realizowany jest w latach 2023‒2026 przez zespół w składzie: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (kierownik grantu), dr Jarosław Domalewski, dr Krzysztof Wasielewski, dr Marta Jaworska.

cropped-naglowek1.jpg

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: