Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Historia Torunia 1945-1975

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań, opracowanie i publikację naukowej syntezy dziejów Torunia w latach 1945-1975. Dzieło zostanie opracowane przez wybitnych historyków, członków, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, pracowników uczelni wyższych. Przedsięwzięcie będzie miało charakter interdyscyplinarny, uwzględniający dorobek nauk historycznych, a także geografii ekonomicznej, antropologii kulturowej, socjologii, nauk prawnych i politycznych. Ujęcie o charakterze syntetycznym - jak planowane - ukaże dzieje miasta w poszczególnych, wyodrębnionych na podstawie badań okresach ukazując szereg aspektów jego funkcjonowania. Proponowane cezury części pierwszej tomu czwartego "Historii Torunia" obejmują lata 1945-1975 z podziałem na okresy: 1945-1949; 1950-1955; 1956-1975, w ramach których autorzy poszczególnych rozdziałów skupią się m. in. na życiu politycznym miasta, ustroju i stosunkach ludnościowych (demografii), gospodarce miejskiej, oświacie, powstaniu i roli uniwersytetu, życiu kulturalnym oraz roli Kościoła w życiu miasta i jego mieszkańców. Zadanie wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych na czym wnioskodawcy skupią się w pierwszym okresie realizacji. Sukcesywnie, na przestrzeni niemal trzech lat realizacji projektu, powstawały będą poszczególne rozdziały pracy, które w ostatnim roku (2020) poddane zostaną obróbce redakcyjnej i opublikowane w postaci książkowej.

Znalezione obrazy dla zapytania herb torunia

Dofinansowano ze środków

Gminy Miasta Toruń

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: