Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku)

Publikację książki Jerzego Dygdały "Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku)” dofinansowano w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka” na podstawie umowy nr DNM/SN/512458/2021

Książka w wersji papierowej

Książka w formacie pdf

Publikację książki dofinansowano w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka” na podstawie umowy nr DNM/SN/514529/2021

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: