Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Konkurs o Nagrodę im. Konrada i Marty Górskich

 
Historia Konkursu
 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu od roku 1990 przeprowadza w cyklu dwuletnim Konkurs im. Konrada i Marty Górskich na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa polonistycznego i dyscyplin pokrewnych obronioną lub opublikowaną w dwóch minionych latach. Celem Konkursu jest popieranie rozwoju nauk humanistycznych poprzez nagradzanie wybitnych prac podejmujących ważne zagadnienia naukowe.

Konkurs organizowany jest zgodnie z wolą Profesora Konrada Górskiego od roku 1990. Pierwsze edycje (do roku 2004) przeprowadzała powołana w tym celu fundacja (Fundacja im. Konrada i Marty Górskich). W okresie swego funkcjonowania Fundacja zorganizowała 8 edycji Konkursu. W związku z wyczerpaniem się środków finansowych, zgodnie ze statutem została jednak rozwiązana w roku 2000. Po dwuletniej przerwie Zarząd Towarzystwa Naukowego w Toruniu w roku 2004 postanowił kontynuować dzieło Fundacji i ogłosił Konkurs za lata 2000-2004. Od momentu ogłoszenia pierwszej edycji impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych filologów i badaczy literatury, a przyznawana nagroda, choć symboliczna (tylko w części edycji udało się uzyskać środki finansowe na nagrody) cieszy się wysokim prestiżem w środowisku. W roku 20013 zorganizowano konkurs na prace za lata 2011-2012. W okresie ćwierćwiecza Konkursu jego laureatami zostało ponad trzydziestu badaczy literatury, z których wielu jest dziś profesorami najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

 
Laureaci Konkursu za lata 2011 - 2012
 
1. dr Dawid Maria Osiński, UW, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli.
2. dr Magdalena Śniedziewska, UAM, Polska literatura powojenna wobec malarstwa holenderskiego złotego wieku
3. dr Maciej Junkiert, UAM, Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida
 
Wyróżnienia:
dr Marcin Bajko, UwB, Heroiczna apokalipsa w kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego
dr Arkadiusz Faltyn, USz, Hermeneutyka w polskich badaniach literackich. Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł  Markowski
dr Ewangelina Skalińska, UKSW, Norwid-Dostojewski. Między diachronią a synchronią odniesień.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: