Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu

konferencja.baner_.jpg

 

Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX w. w związku z jubileuszem 140-lecia powstania TNT

W programie konferencji znajdują się referaty przygotowane przez badaczy ze środowiska toruńskiego  oraz uczonych z Uniwersytetów z Gdańska i Poznania, ukazujące tło społeczne i kulturowe polskiego ruchu naukowego w zaborze pruskim, zróżnicowane formy działalności Towarzystwa oraz ich powiązanie z celami narodowymi i procesami modernizacji polskiego społeczeństwa. Centralne miejsce w prezentowanym projekcie zajmuje przedstawienie i przybliżenie dorobku Towarzystwa w zakresie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz tworzenia kolekcji bibliotecznych oraz zbiorów zabytków muzealno-archeologicznych. W pierwszym statucie z 1875 zbieranie „zabytków i pamiątek krajowych”, a więc dzieł sztuki, piśmiennictwa i artefaktów archeologicznych związanych z dziejami regionu oraz publikację prac naukowych dotyczących historii Pomorza uznano za podstawowe cele działalności TNT. Z tego też względu tworzony przez 140 lat dorobek wydawniczy oraz zbiory muzealne i biblioteczne Towarzystwa są trwałym elementem polskiej tradycji naukowej i kulturowej w regionie pomorsko-kujawskim, ważnym dla poznania dziedzictwa kulturowego świadectwem zainteresowań i aspiracji naukowych i kulturalnych  polskich elit intelektualnych.

 
Program konferencji:

godz. 9:00 – 10:45

Powitanie

Prof. dr hab. Piotr Hübner (Toruń), Rola towarzystw naukowych w polskiej nauce akademickiej
Prof. dr hab. Witold Molik (UAM, Poznań), Przemieszczanie się inteligencji polskiej w granicach zaboru pruskiego
Prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (UMK, Toruń), Polskie elity polityczne Pomorza Nadwiślańskiego w XIX stuleciu

Dyskusja

godz. 10:45-11:15

Przerwa kawowa

godz. 11:15 – 13:00

Prof. dr hab. Edmund Kizik (UG, Gdańsk), Pierwsza kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie w 1911 roku
Dr Alina Hinc (UAM, Poznań), Udział Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w organizacji polskich uroczystości narodowych w zaborze pruskim w latach 1871-1914
Dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK (UMK, Toruń), Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w XIX wieku

Dyskusja

godz. 13:00 -14:30

Przerwa obiadowa

godz. 14:30 – 16:15

Dr Tomasz Krzemiński (PAN, Toruń), Toruń i pomorze Nadwiślańskie w dobie przemian cywilizacyjnych XIX wieku (życie codzienne mieszkańców, klimat społeczno-kulturowy)
Dr hab. Agnieszka Zielińska (UMK, Toruń), Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Torunia w XIX w kontekście działalności TNT
Dr Michał Targowski (UMK, Toruń), Zygmunt Działowski – inicjator założenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Dyskusja i zakończenie

Organizator konferencji:

Dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK

Sekretarz:

mgr Mateusz Maleszka, email: bo-leslaw@wp.pl

 

Patronat honorowy:

    herb_torunia.jpg                                                           114659-pol_wojewodztwo_kujawsko-pomorskie_coa.jpg

                                                             Prezydent Miasta Torunia                         Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego                                   

Michał Zaleski                                                            Piotr Całbecki

 

 

Organizacja konferencji dofinansowana ze środków Miasta Toruń

Dofinansowano.jpg

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: