Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Traktat De institutione regii puerii

"Traktat "De institutione regii pueri" jako przykład humanistycznego modelu wychowawczego na tle kultury dworskiej królestw Europy Środkowej na przełomie XV/XVI wieku - badania źródłoznawcze i edycja"

Celem projektu jest nowa edycja traktatu “De institutione regii pueri“ powstałego w środowisku dworu królewskiego w Krakowie w początkach XVI w. i ukazanie tego dzieła na tle podobnych traktatów o wychowaniu władców, spisanych na innych dworach Europy Środkowej, jak i szerzej na tle prądów kulturowych propagowanych przez XV-wiecznych humanistów. Analiza treści traktatu „De institutione regii pueri” ma pozwolić na ustalenie bezpośrednich, jak i ogólnych zależności zarówno od zbliżonych charakterem dzieł, jak i od innych zabytków pisanych powstałych w starożytności i w okresie średniowiecza. Szczególnie obiecującym polem badawczym wydaje się uwzględnienie wzorców kulturowych, w tym propagowanych modeli wychowawczych na dworze habsburskim w Wiedniu, które później za sprawą Elżbiety Rakuszanki z dynastii Habsburgów, od 1454 r., żony Kazimierza Jagiellończyka, miały swojego orędownika na dworze Jagiellonów w Krakowie. Intelektualne środowisko w Krakowie, w skład którego wchodziły również osoby przybyłe z Italii, jak chociażby Kallimach, również wpływało zapewne inspirująco na treści przekazane w traktacie „De institutione regii pueri”.
Projekt jest realizowany przez dwójkę historyków austriackich – dr Ingrid Rotiner (Institut für Wissenschaft und Kunst w Wiedniu) oraz doz. dra Christiana Gastgebera (Institut für Byzanzforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften) oraz dr hab. Piotra Olińskiego (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: