Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Sukces Profesora Romana Czai w konkursie NPRH

Wniosek profesora Romana Czai złożony za pośrednictwem Towarzystwa Naukowego w Toruniu uzyskał finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zespół kierowany przez uczonego podejmie prace nad publikacją kolejnych zeszytów Atlasu historycznego miast polskich. Więcej informacji w zakładce: granty badawcze.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: