Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Sukces Profesora Piotra Olińskiego w konkursie OPUS

Wniosek profesora Piotra Olińskiego złożony za pośrednictwem Towarzystwa Naukowego w Toruniu uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki. Zespół kierowany przez uczonego podejmie badania nad średniowiecznymi rachunkami kościołów toruńskich. Więcej informacji w zakładce: granty badawcze.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: